Jawność sprzyja zwierzętom!

Sejm przyjął nowelizację ustawy z 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk Sejmu nr 1454). Zmiana przepisów była podyktowana koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Jednak poza koniecznymi zmianami projekt zawierał również propozycje, które nie tylko naruszały przepisy Konstytucji RP w zakresie jawności prac organów publicznych, jakimi są komisje wydające zgody na doświadczenia, ale były również niezgodne z przepisami innych ustaw, dotyczących opieki weterynaryjnej nad zwierzętami oraz zmniejszały możliwość kontroli doświadczeń prowadzonych na żywych zwierzętach i tym samym skuteczną ich ochronę.

Senat przyjął zaproponowane przez organizacje społeczne poprawki (Uchwała Senatu z dnia 29.10.2021r.), które uszczelniają system kontroli doświadczeń przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, zwiększają przejrzystości prac komisji etycznych wydających zgody na doświadczenia, wzmacniają ochronę zwierząt laboratoryjnych poprzez umożliwienie udziału w procesie wydawania zgód na doświadczenia eksperckim organizacjom społecznym.

Cel

Skuteczniejsza ochrona zwierząt wykorzystywanych w celach naukowych i edukacyjnych

Skutek

  • skuteczniejsza kontrola doświadczeń przez organy Inspekcji Weterynaryjnej,
  • większa przejrzystość prac komisji etycznych wydających zgody na doświadczenia,
  • większa kontrola społeczna nad wydatkowanie milionów z publicznych pieniędzy na doświadczenia na zwierzętach,
  • wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami wykorzystywanymi w eksperymentach,
  • większa ochrona zwierząt laboratoryjnych dzięki udziałowi eksperckich organizacji społecznym w procesie wydawania zgód na doświadczenia.

Zaangażuj się!

Poprawki Senatu są epokowe. Ale to nie koniec. Trzeba przekonać posłów i posłanki, by ich nie odrzucili. Napisz, zadzwoń, zaczep swojego posła lub posłankę.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Wiosna Roberta Biedronia)
Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści
Koło Poselskie Konfederacja